Zasady bezpiecznej pracy cykliniarką

Cyklinowanie parkietu to trudne zadanie nie tylko ze względu na konieczność uzyskania jednolitego wyglądu dużej powierzchni podłogi, ale również z powodu konieczności posługiwania się maszynami. Poświęćmy kilka zdań na opisanie, jak uniknąć największych zagrożeń z tym związanych.

Należy przede wszystkim upewnić się, że stanowisko pracy jest przygotowanie do rozpoczęcia cyklinowania. Cykliniarki przeznaczone są wyłącznie do szlifowania suchego drewna – nie można ich używać w kontakcie z wilgocią, ani do szlifowania innych niż drewniane powierzchni. Maszyna musi mieć zapewnione odpowiednie źródło zasilania. Jeżeli używamy przedłużaczy, upewnijmy się, że są one przeznaczone do pracy z maszynami budowlanymi.

Osoba obsługująca cykliniarkę musi bezwzględnie zadbać o właściwe zabezpieczenie uszu i dróg oddechowych. Należy stosować odpowiedniej klasy ochraniacze słuchu. Często są dołączona do cykliniarki przez producenta sprzętu, ale jeśli korzystamy z maszyny z wypożyczalni powinniśmy zaopatrzyć się we własne.

Szczególnie ważne jest stosowanie najwyższej jakości masek osłaniających nos i usta. Pomimo wydajnych systemów odsysania pyłu spod cykliniarki, po dłuższej pracy zapylenie w pomieszczeniu osiąga bardzo wysoki poziom. Unikanie wdychania pyłu jest bardzo ważne, gdyż na przykład pył dębowy ma działanie rakotwórcze. Istnieję podejrzenia, że także pył z innych gatunków drewna jest równie szkodliwy dla człowieka. Cyklinowanie parkietu starego wytwarza duże ilości pyłu zawierającego cząstki lakieru, mogące wywoływać duszności i alergie. Należy zadbać o odzież ochronną przylegająca do ciała, aby uniknąć wciągnięcia materiału przez obracające się części maszyny.

Przed rozpoczęciem pracy sprawdzamy, czy maszyna jest poprawnie zmontowana i wyregulowana. Każdą obsługę wykonujemy po wyjęciu wtyczki z sieci zasilającej. Najczęściej wykonywaną czynnością jest wymiana taśmy ściernej, którą należy wykonać w poniższej kolejności:

  • przerywamy cyklinowanie i wyłączamy maszynę,
  • odłączamy cykliniarkę od prądu,
  • usuwamy pokrywę boczną,
  • opuszczamy dźwignią wałek napinający,
  • wymieniamy taśmę szlifierską na tę o odpowiedniej granulacji,
  • dociskamy taśmę szlifierską zwalniając dźwignię wałka napinającego,
  • podłączamy cykliniarkę do prądu,
  • sprawdzamy wyśrodkowanie taśmy w pozycji"test",
  • zamykamy otwór kadłuba cykliniarki blachą

Maszynę uruchamiamy zawsze przy uniesionym bębnie ściernym, a cyklinowanie zaczynamy dopiero po uzyskaniu odpowiedniej prędkości obrotowej. W trakcie pracy należy zwracać baczną uwagę na wszystkie nietypowe odgłosy, gdyż mogą one oznaczać problem z taśmą ścierną lub usterkę cykliniarki. Nie wolno palić i używać otwartego ognia w cyklinowanych pomieszczeniach ze względu na łatwopalność pyłu drzewnego.

Pył zebrany w worku należy usuwać zawsze pod gołym niebem. Jest to spowodowane ryzykiem samozapłonu – wióry zeszlifowane z gwoździ mogą nawet po kilku godzinach rozniecić ogień. Jeżeli tylko to możliwe, przed rozpoczęciem pracy należy dobić gwoździe tak, aby łebki znalazły się poniżej przewidzianej do zeszlifowania warstwy.